Online Katalog

İNSAN KAYNAKLARI AYDINLATMA METNİ

 

İnsan Kaynakları Başvuru Formuyla İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ot-Sa Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.  (“Ot-Sa Otomotiv”) tarafından hazırlanmıştır.

 

İş başvuru formunda paylaşacağınız:

1) Ad, soyad, cinsiyet bilgileriniz ; size doğru bir şekilde hitap edebilmemiz amacıyla,

2) Telefon, e-posta bilginiz, sizinle irtibat kurulabilmesi amacıyla,

3) Başvurulan pozisyon bilginiz, size teklif edebileceğimiz pozisyonun tespit edilebilmesi amacıyla,

4) Mesaj kısmında yer verdiğiniz bilgileriniz ve CV içinde belirtmiş olduğunuz bilgileriniz, başvuru sürecinizde değerlendirilmesi amacıyla

 

Kanun’a uygun olarak işlenecektir. Gönderdiğiniz CV üzerinde mutlak bir kontrol imkanımız olmadığı için bizimle paylaşmak istemediğiniz verilerinizi CV’nize eklememenizi tavsiye ederiz.

 

Söz konusu kişisel verileriniz “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

KVKK’nın 11. maddesinde  belirtilen haklarınıza  ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Ot-Sa Otomotiv’e  yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir Veri Sorumlusuna Başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.