Online Katalog

İNSAN KAYNAKLARI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Çalışan Adayı;

 

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Ot-Sa (“Ot-Sa Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır

 

1.  Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

· Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz;

· E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız;

· Çalışmaya engel bir sağlık probleminizin olup olmadığı bilgisi (engellilik durumunuz gibi);

· Öğrenim durumunuz, ehliyet ve özel güvenlik kimlik kartı bilgileriniz,

· Maaş beklentiniz;

· Askerlik durumu bilginiz,

· Referans bilgileriniz (referans kişisinin adı soyadı, işyeri, iletişim bilgileri),

· Talep ettiğiniz görev, çalışmaya başlayabileceğiniz tarih, fazla mesaiye uygunluğunuz ve gerektiğinde ikamet değişikliği yapabilme durumu bilgileriniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

 

Söz konusu verileriniz, iş başvurunuzun onaylanmaması halinde 6 aya kadar, onaylanması halinde ise işyerinden ayrılmanızdan itibaren 10 yıla kadar Ot-Sa nezdinde saklanabilecektir.

 

2.  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

 

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

· İş başvuru sürecinizi yönetilebilmesi,

· Sizinle iletişim kurulabilmesi,

· Size önereceğimiz pozisyon için yeterli donanıma sahip olup olmadığınızın tespitinin sağlanması,

· Hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup olmadığınızı tespit edilebilmesi,

· Çalışmak istediğiniz pozisyon bilgisinin, ücret beklentinizin, başka pozisyonlarda çalışıp çalışamayacağınız bilgisinin ve işe başlama tarihinizin tespit edilebilmesi,

· Şirket araçlarının kullanılması ihtiyacı doğduğunda aracı kullanıp kullanamayacağınızın tespitinin sağlanması,

· Size önerilecek pozisyon için yaş olarak uygunluğunuzun tespiti ve Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyum sağlanabilmesi,

· Çalışan adayı ile irtibat kurulabilmesi ve çalışan adayının işe kabul edilebilmesi halinde özlük dosyasının hazırlanabilmesi,

· İş sözleşmesi süresince çalışmasını kesintiye uğratabilecek bir durumunuzun olup olmadığının tespiti ve 1632 No.lu Askeri Ceza Kanunu md. 75 hükmüne uyum sağlanabilmesi.

 

3.  Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemi Kullanarak Ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?

 

Söz konusu kişisel veriler, açık rızanıza bağlı olarak Kanunun 5. maddesinde yer alan  (I) “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (II) “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve (III) “ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olan (örneğin internet ortamında otomatik olarak sistemimize gönderilmesi) veya otomatik olmayan yollarla (örneğin telefonda bize bildirdiğiniz bir bilgiyi not etmemiz) işlenmektedir.

 

4.  Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

 

Kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

5.  Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

 

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Ot-Sa’ya yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.