Online Katalog

cevre-isg

ÇEVRE POLİTİKASI

Doğal kaynakların tükenebilir olduğunu ve çevrenin korunarak gelecek nesillere aktarılması zorunluluğunu biliyor, üretimin her aşamasını yasal yükümlülükler, çevre yönetim sistemi ve politikası ile uyumlu olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu amaçla,

  • Otomotiv sanayiine mamul üretimi yapan firmamızın çevresel etkilerine, faaliyet, ürün ve hizmetlerinin uygun olmasını,
  • Üretimin her aşamasında Sürekli gelişmeyi ve kirlenmenin önlenmesini,
  • Firmamızın çevre boyutları ile ilgili olan Yasal Yükümlülük ve diğer şartlara uymayı,
  • Çevre amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sürekli gözden geçirerek yenilenmesinin sağlanmasını,
  • Politikamızın tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize duyurulmasını,
  • Politikanın halkın erişimine açık olmasını,

Sağlamak temel politikamızdır.
Genel Müdür
Atilla Şamdan