Online Katalog

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Bu Gizlilik Sözleşmesi “OTSA Otomotiv San. ve Tic.Ltd.Şti.” (bundan böyle “OTSA”, olarak anılacaktır) ile OTSA’ya ait olan web sitesine veri sağlayan veya bu web sitesini kullanarak işlem yapan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir.

Kişisel Olmayan Genel Veriler
OTSA, sitenin ziyaret edildiğinde bireyi tanımlama veya ilişkilendirme imkânı vermeyen genel bilgileri depolayabilir, bu bilgileri her türlü amaç için kullanabilir ve üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Kişisel Veriler
Kullanıcı, web sitesi kanalıyla OTSA’ya sunmuş olduğu kişisel verilerin (isim, soy isim, e-mail adresi, telefon numarası, iletişim adresi vb.) OTSA tarafından ticari amaçlı olarak kullanılabileceğini anlar ve kabul eder.

OTSA, (1) ilgili kanunlar gereği; (2) resmi veya kamu kurumlarının soru ve taleplerine cevap vermek; (3) geçerli yasal sürece uymak; (4) haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya mülkiyetini, Kullanıcıları veya kamuyu korumak; (5) mevcut yasal haklarımızı kullanabilmek veya maruz kalabileceğimiz zararı azaltmak; ve (6) Kullanım Şartlarımızı uygulayabilmek için de kişisel verileri açıklayabilir.

Paylaşım
Kullanıcı, web sitesi kanalıyla OTSA’ya sunmuş olduğu kişisel verilerin OTSA’ya bağlı olan ya da olmayan şirketlerle ve OTSA’ya hizmet saylayan üçüncü kişi şirketlerle de paylaşılabileceğine izin verir.

Veri Güvenliği
OTSA, Kullanıcılar ve bu websitesi arasında iletimi yapılan kişisel veriler ile IT sunucularında sakladığı kişisel verileri korumak için makul tedbirler almaktadır.

Alınan tüm tedbirlere karşın OTSA, Kullanıcının kişisel verilerinin OTSA sistemi üzerinden yasadışı yol ve yöntemlerle ele geçirilmeyeceğine ilişkin garanti vermez. OTSA, Kullanıcının kişisel verilerinin güvenliğine ilişkin olan, fakat üzerinde OTSA’nun herhangi bir kontrolü bulunmayan, genel veya üçüncü kişilere ait iletişim ağlarına dair de bir garanti vermemektedir.

Bağlantılı siteler
OTSA websitesi diğer websitelerine bağlantı verebilir. Kullanıcının bu diğer websiteleri ziyaretine veya bu sitelerin veri toplama ve kullanma uygulamalarına ilişkin olarak da OTSA’nun bir herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Değişiklikler
İşbu Gizlilik Sözleşmesi hükümleri OTSA tarafından zaman içerisinde değiştirilebilir. OTSA, Gizlilik Sözleşmesine ilişkin yapmış olduğu değişiklikleri/tadili sitede yayınlar. Websitesi kanalıyla OTSA’ya gönderilmiş olan veriler, zaman içerisinde değiştirilmiş olan Gizlilik Sözleşmesinin hüküm ve koşullarına tabi olacaktır.