Online Katalog

DETAYLI AYDINLATMA METNİ

 

 

OT-SA OTOMOTİV

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla OT-SA Otomotiv tarafından hazırlanmıştır.

 

İstanbul merkez ofisimiz içerisinde, Balıkesir Fabrika girişinde ve dış cephesinde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yönetim ve güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre OT-SA Otomotiv'in,  Soğanlık Yeni Mah. Aliağa Sokak No:8 D:131 Bumerang Kartal 34880 Kartal/İSTANBUL adresine yazılı olarak ya da [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.