Online Katalog

DETAYLIAYDINLATMAMETNİ

 

 

OT-SA OTOMOTİV

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla OT-SA Otomotiv tarafından hazırlanmıştır.

 

Hizmet binamızın dış cephesinde, kanopi altlarında, market içerisinde, dinlenme tesisi girişlerinde,yanyol girişlerinde, idari bina koridorlarında, idari katta, idari bina dış cephede otoparkta bulunan toplam 27 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre OT-SA Otomotiv'in,  Sanayi Mahallesi , Ensar Caddesi No : 35 Kurtköy , Pendik , İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir.